Snerydning og saltning

Kørsel med sand og grus

Telt og service udlejning

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Havemand Olsen

Stenlægnings fræsning

Læs mere

Vi tilbyder

Priser:

Priserne er gældende for dagens leje, hvis andet ikke er aftalt.

 

Betaling:

Lejeafgiften betales ved opstilling/levering af det lejede.

 

Depositum:

Er til sikkerhed for skade/mangler, evt. rengøring, samt sikkerhed for kontraktens overholdelse. Reservation af det lejede er gældende når depositum er modtaget af Havemand Olsen's teltudlejning. Ved annullering af ordren senest 30 dage før opstilling, returneres depositum ikke ved afbestilling af det lejede.

 

Opstilling:

Havemand Olsen kommer med 1 teltopstiller hvis andet ikke er aftalt, og lejer stiller min. 3 hjælpere til rådighed under opsætning/nedtagning. Er hjælpen ikke til rådighed på det aftalte tidspunkt, faktureres den medgåede ekstra tid.

 

Ansvar:

Ansvar overfor offentlige myndigheder påhviler alene lejeren. Skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør, vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets og bardunernes opsætningsareal.

 

Anvendelse:

Det påhviler lejer alene at teltet ikke anvendes til formål så det får overlast. Teltet skal være tillukket når det ikke benyttes. Ingen skarpe genstande mod teltdug, ingen tegnestifter, selvklæbere, el.lign. på borde og stole, m.m. Skal altid opbevares i tørvejr, herunder også transport.

 

Skader:

Det lejede skal afleveres i samme stand som modtaget, lejeren har erstatningspligt for evt. beskadigelser samt misbrug, tyveri erstattes af lejer efter regning. Evt. skader på terræn under transport og opstilling herunder hjulspor, pløkhuller, m.v. er lejers ansvar.

 

Udlejer hæfter ikke:

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, ulykkestilfælde, havari eller anden forcemajeure, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør udlejer i levering af det lejede, udsættes levering uden ansvar for udlejer, så længe denne tilstand vedvarer.

 

Ordrebekræftelse:

Det er alle nævnte ting i ordrebekræftelse der er gældende.

Leje betingelser, fest telte